Več o raziskavi:

»Klinično ovrednotenje natančnosti Vitastiq pripomočka za osebno rabo za spremljanje nivoja vitaminov in mineralov v telesu«

KAJ JE VITASTIQ PRIPOMOČEK?

Leta 1953 je zdravnik in inženir dr. Reinhold Voll razvil merilno metodo in pripomoček, s pomočjo katerega je bilo mogoče preveriti električno prevodnost akupunkturnih točk na telesu. Danes to merilno metodo imenujemo EAV ali elektroakupunktura po Vollu.

Vitastiq pripomoček je sodobna različica elektro akupunkturnega pripomočka in omogoča spremljanje nivoja vitaminov in mineralov v telesu s pomočjo odziva električne prevodnosti kože na akupunkturnih točkah. Z redno večtedensko uporabo Vitastiq pripomočka, vam lahko le-ta pomaga prepoznati vašo splošno raven vitaminov in mineralov. Vitastiq pripomoček se lahko uporablja vsak dan, le zavedati se  je treba, da na odčitke lahko vpliva vnos hrane, telesna aktivnost, raven stresa, itd. Zaželeno je, da odčitke z Vitastiq pripomočkom izvajamo vedno pod enakimi okoliščinami.

POTEK RAZISKAVE

Klinična raziskava bo potekala 2 meseca. Ob prvem obisku bodo udeleženci prejeli trening in navodila, kako uporabljati Vitastiq pripomoček ter dnevnik, v katerega bodo na tedenski ravni zapisovali spremembe življenjskega sloga tekom raziskave. 

Udeleženci bodo vsak dan 57 dnevne študije preizkušali Vitastiq pripomoček.

1., 29. in 57. dan bodo udeleženci prišli na odvzem krvi. Poleg odvzema krvi bodo udeleženci pod nadzorom raziskovalca z uporabo Vitastiq pripomočka opravili odčitke mineralov in vitaminov na ustreznih akupunkturnih točkah na telesu. Poleg udeleženca bosta odčitke na udeležencu opravila tudi 2 raziskovalca, ki imata predhodne izkušnje z uporabo Vitastiq pripomočkom.

SODELOVANJE V KLINIČNI RAZISKAVI

Klinična raziskava bo potekala od konca maja do konca novembra v Ljubljani. Analizo krvnih vzorcev bo izvedlo podjetje Adrialab, študijo pa bo nadzorovala Snežana Kocijančič, dr. med.

PRAVICE IN KORISTI UDELEŽENCEV

Organizirano bo izobraževanje o pravilni uporabi Vitastiq pripomočka.

Udeleženci bodo dobili rezultate krvnih testov za izbrane vitamine in minerale.

Klinično raziskavo je odobrila Komisija za medicinsko etiko. Sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko udeleženci brez posledic prekinejo kadarkoli.

V raziskavi bo zagotovljeno varovanje osebnih podatkov. Zapisi izkušenj in demografski podatki udeležencev (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno objavljeni in dostopni bodo le skupinski rezultati. Identiteta udeležencev v nobenem primeru ne bo razkrita. Varstvo osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z najvišjimi etičnimi načeli, smernicami dobre klinične prakse (ICH GCP) ter v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (UL RS 15/2008).

Pridobljene podatke o rezultatih krvnih testov ter natančnosti Vitastiq pripomočka bomo statistično obdelali in rezultate raziskave poslali udeležencem.