#ClinicallyProven #RegulatorySupported #MarketAccessible

Regulativne storitve

Izvajamo regulativne storitve za naslednje kategorije izdelkov:

 • medicinski pripomočki
 • zdravila
 • prehranska dopolnila in ostala živila
 • zdravstvene trditve
 • nova živila

Glede na kategorijo izdelka vam pomagamo ubrati pravilno regulativno pot za hitro in varno uvedbo na trg.

Za medicinske pripomočke vam nudimo naslednje storitve: 

 • Pooblaščeni predstavnik v EU za proizvajalce medicinskih pripomočkov izven EU
 • Zakoniti zastopnik sponzorja pri izvedbi klinične raziskave
 • Registracija medicinskih pripomočkov
 • Prevod navodil za uporabo
 • Priprava označbe
 • Klasifikacija medicinskih pripomočkov
 • Priprava dodatne dokumentacije za utemeljitev razvrstitve v ustrezen razred
 • Priprava poročila o klinični oceni
 • Priprava tehnične dokumentacije
 • Priprava analize tveganja
 • Priprava analize vrzeli tehnične dokumentacije in poročila o klinični oceni (gap analiza)
 • Načrtovanje in izvedba kliničnega spremljanja po dajanju na trg (PMCF)
 • Načrtovanje in izvedba nadzora po dajanju na trg (PMS)
 • Vigilanca
 • Pomoč pri izbiri priglašenega organa
 • Podpora med procesom ocenjevanja s strani priglašenega organa

Za zdravila vam nudimo naslednje storitve:

 • Priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet (registracija)
 • Vložitev dokumentacije in vodenje postopka pridobitve dovoljenja za promet pri pristojnem organu
 • Prevod povzetka glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in informacij za uporabnike
 • Priprava označbe
 • Zakoniti zastopnik sponzorja pri izvedbi klinične raziskave
 • Farmakovigilanca

Za prehranska dopolnila in ostala živila vam nudimo naslednje storitve:

 • Priprava predkliničnih in kliničnih znanstvenih podatkov za utemeljitev varnosti in učinkovitosti
 • Priprava in izvedba klinične raziskave
 • Priprava označbe
 • Priprava dokumentacije za namen prve prijave pri pristojnem organu, kjer je to potrebno (živila za posebne zdravstvene namene, začetne formula za dojenčke)
 • Nutrivigilanca

Bi želeli, da vaš izdelek izstopa na trgu z zdravstveno trditvijo? Za postopek odobritve zdravstvene trditve poskrbimo mi. Trditve glede ugodnega učinka živil na zdravje in dobro počutje ureja Uredba (ES) 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih. Preden je lahko nova zdravstvena trditev na označbi izdelka, mora iti skozi postopek odobritve pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).

Pomagamo vam v postopku odobritve zdravstvenih trditev na živilih.

Nudimo vam znanstveno in tehnično podporo za odobritev zdravstvene trditve na vašem izdelku:

 • Sestava besedila trditve
 • Analiza vrzeli
 • Načrtovanje in izvedba klinične raziskave, ki je potrebna za dokazovanje zdravstvene trditve
 • Priprava relevantne dokumentacije (ostali klinični in neklinični podatki za podkrepitev zdravstvene trditve)
 • Priprava vloge za odobritev zdravstvene trditve  za vložitev na EFSA
 • Podpora in komuniciranje z EFSA tekom ocene vloge 

Če je razvito živilo z novo strukturo, inovativno, z uporabo novih tehnologij ali proizvodnih procesov ali če se tradicionalno ni uživalo v EU v pomembnejšem obsegu pred 15. majem 1997, se tako živilo uvršča med nova živila in je pred dajanjem na trg podvrženo postopku odobritve na EFSA skladno z Uredbo (EU) 2015/2283 o novih živilih.

Pomagamo vam v postopku odobritve novega živila.

Nudimo vam znanstveno in tehnično podporo za odobritev vašega izdelka kot novo živilo:

 • Načrtovanje in izvedba klinične raziskave z namenom pokazati varnost izdelka
 • Priprava relevantne dokumentacije
 • Analiza vrzeli
 • Priprava vloge za odobritev novega živila za vložitev na EFSA
 • Podpora in komuniciranje z EFSA tekom ocene vloge